Política de privacitat i avís legal
MAS LA COROMINA 2010 S.L. com a titular d’aquest lloc web, exposa en aquesta secció la Política de Privacitat corporativa presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD).


Política de privacitat


Protecció de dades

En compliment a allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals així com la difusió d’imatges recollides en aquest portal web, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de MAS LA COROMINA 2010 S.L., degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que no es cediran a tercers.
MAS LA COROMINA 2010 S.L. es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial amb la única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats, pel que adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos als que estan exposades, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural.

Qualsevol modificació de les seves dades, haurà de ser comunicada a MAS LA COROMINA 2010 S.L. perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de Privacitat, vostè reconeix que la informació i les dades personals recollides son exactes i veraces.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades personals o imatges pot fer-ho enviant un escrit a Mas La Coromina, s/n Joanetes – La Vall d’en Bas 17176 (Girona) o un correu electrònic a info@maslacoromina.cat.

MAS LA COROMINA 2010 S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

De conformitat amb el que disposa a l’article 5.1 LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, s’informa que les instal·lacions de l’empresa estan dotades d’un sistema de videovigilància. Que les imatges enregistrades mitjançant el sistema de videovigilància de les instal·lacions s’incorporaran al fitxer denominat “VIDEOVIGILÀNCIA” propietat de l’empresa i seran tractades amb la única i exclusiva finalitat de mantenir la seguretat a les instal·lacions de la mateixa. El destinatari de les imatges i el responsable del fitxer és la pròpia empresa MAS LA COROMINA 2010 S.L. I Que pot exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició davant del responsable del fitxer dirigint-se per escrit a Mas La Coromina, s/n Joanetes – La Vall d’en Bas 17176 (Girona) o un correu electrònic a info@maslacoromina.cat.


Avís legal

www.maslacoromina.cat

Mas La Coromina 2010 S.L., posa a disposició dels usuaris d’aquest lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web www.maslacoromina.cat per part dels usuaris que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen als usuaris en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web, i en el cas que l’usuari introdueixi les seves dades en els formularis existents, no ho podrà fer sense que s’hagi produït la seva acceptació.

L’accés al lloc web maslacoromina.cat implica l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

L’ús del lloc web maslacoromina.cat no comporta la d’inscripció de l’Usuari. Només en el cas de realitzar les compres online en el propi lloc web vostè ens facilitarà informació personal amb la única i exclusiva finalitat de procedir amb la gestió de la compra i enviar-li informació i publicitat d’activitats relacionades amb Mas La Coromina 2010 S.L..

Les dades personals recollides obligatòries per a dur a terme la compra online seran: nom i cognoms, adreça, municipi, província, codi postal, telèfon, correu electrònic i numero de tarja per a fer el pagament mitjançant la plataforma online, i totes aquestes dades quedaran guardades en la nostra base de dades, d’acord amb el que estableix la LOPD.

Al introduir les seves dades personals per a realitzar una compra està acceptant que restin guardades per al processament i utilització per part de MAS LA COROMINA 2010 S.L. en la tramitació de la compra.

Vostè tindrà la opció d’acceptar l’enviament d’informació, descomptes i publicitat de totes aquelles activitats que es desenvolupin a MAS LA COROMINA 2010 S.L. en el moment d’introduir les seves dades mitjançant el lloc web.

Les condicions generals per l’accés i us del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent a l’usuari a realitzar un bon us del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.


Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es mostren a la web i en especial, imatges, codis de fonts, dissenys, textos, gràfics, logotips, noms comercials, marques, etc. susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MAS LA COROMINA 2010 S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.

La utilització, sense la prèvia i expressa autorització de MAS LA COROMINA 2010 S.L. de la informació continguda en el lloc web, així com la lesió dels drets sobre la propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, regulat a l’article 8 i 32.1.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial.


Responsabilitat dels continguts

MAS LA COROMINA 2010 S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant

MAS LA COROMINA 2010 S.L. no es farà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.


Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquest lloc web.


Exclusió de Responsabilitat

MAS LA COROMINA 2010 S.L. no es fa responsable en cap cas de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver-se adoptat totes les mesures tecnològiques i de seguretat necessàries per a evitar-ho.


Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis del propi lloc web es regiran per la Legislació Espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals Espanyols.


Política de privacitat a xarxes socials

En compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’011 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MAS LA COROMINA 2010 S.L. informa als usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook i Instagram, amb la finalitat de fer publicitat dels nostres serveis i esdeveniments.

L’usuari que disposi d’un perfil a la mateixa xarxa social, i s’uneixi al perfil de la xarxa social creada per MAS LA COROMINA 2010 S.L. mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

MAS LA COROMINA 2010 S.L. tindrà accés i tractarà aquella informació pública de l’usuari, en especial, del nom del contacte, però aquestes dades seran exclusivament utilitzades dins de la pròpia xarxa social, sense esser incorporades a cap fitxer.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals a MAS LA COROMINA 2010 S.L. Mas La Coromina, s/n Joanetes – La Vall d’en Bas 17176 (Girona) o un correu electrònic a info@maslacoromina.com d’acord amb la LOPD, però s’han de tenir en compte les següents apreciacions:

*Accés: Estarà definit per a la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

*Rectificació: només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Mas La Coromina 2010 S.L. per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia xarxa social. Normalment, aquest dret s’haurà d’exercir enfront de la xarxa social.

*Cancel·lació i/o oposició: com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Mas La Coromina 2010 S.L., per exemple, deixar d’estar unit al perfil de la xarxa social a nom de Mas La Coromina 2010 S.L.

Mas La Coromina 2010 S.L. realitzarà les següents actuacions:

*Accés a la informació pública del perfil.

*Publicació en el perfil d’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pagina de Mas la Coromina 2010 S.L..

*Enviar missatges personals i individuals mitjançant la xarxa social.

*Actualitzacions de l’estat del perfil de la xarxa social que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.


Publicacions

L’usuari, una vegada s’hagi unit a la xarxa social de MAS LA COROMINA 2010 S.L. podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, haurà de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pagina, ja siguin textos, gràfics, fotos, vídeos…que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust i/o que atemptin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la llei. En estos casos, MAS LA COROMINA 2010 S.L. es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Mas La Coromina 2010 S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat l’usuari.

L’usuari haurà de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per això al mateix temps és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Mas La Coromina 2010 S.L. però si que estaran a la xarxa social.


Concursos i promocions

Mas La Coromina 2010 S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari unit a la seva xarxa social. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a tal finalitat la plataforma de la xarxa social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE y amb qualsevol altre norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.


Publicitat

Mas La Coromina 2010 S.L. utilitzarà la xarxa social per a fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pagina de Mas La Coromina 2010 S.L. per a que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallen l’enllaç a la política de privacitat de les Xarxes Socials:

*Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

*Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

*Twitter: https://twitter.com/es/privacy