Condicions Generals

1. OBJECTE

1.1 L’objecte dels presents Termes i Condicions regulen l’us,  la contractació de visites i la compra de productes a través d’aquest lloc web que és propi de Mas la Coromina 2010, S.L., amb domicili a Mas la Coromina, s/n de Joanetes amb C.P. 17176 i Nif B17420472.

1.2 En visitar el lloc web i en particular al realitzar una compra online, accepteu les presents Condicions Generals així com les normes d’utilització que figuren en les mateixes i manifesteu:

• Que heu llegit, entès i comprès el que s’hi ‘exposa.

• Que sou una persona amb capacitat legal suficient per a contractar.

• Que assumiu totes les obligacions que aquí s’exposen.

• Que teniu la majoria d’edat legal (18 anys) per a poder adquirir les activitats i productes que s’ofereixen al mateix.

2. COMPONENTS DEL CONTRACTE

2.1 Aquestes Termes i Condicions, junt amb la confirmació de la compra online, constitueixen el contracte entre MAS LA COROMINA 2010 S.L. i el client per a la realització de la compra online. No seran d’aplicació altres textos diferents.

2.2 S’entendrà que el client està d’acord amb les condicions generals que es preveuen en aquest text des del moment en què accepta que les ha llegit i hi està d’acord i no manifesta expressament el seu desacord.

3.VISITA I COMPRA ONLINE

3.1 Es pot visitar la part pública del Lloc Web sense registre previ i sense facilitar-nos cap dada. Per a poder realitzar una compra mitjançant el lloc web és necessari introduir les dades personals a l’apartat de compra online. Per a fer-ho caldran, nom i cognoms complets, adreça completa, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les dades de la tarja bancaria (titular de la targeta de crèdit, data de caducitat i número de seguretat) per a fer el pagament mitjançant la passarel·la de pagament subjecte a les seves pròpies condicions legals i de privacitat, sense tenir accés a aquestes dades.

• L’usuari manifesta que les dades facilitades seran completes, correctes i actualitzades.

3.3.Al introduir les seves dades personals al contractar alguna de les activitats i/o productes que ofereix Mas la Coromina en el lloc web, vostè tindrà la opció de decidir si vol rebre informació sobre les activitats, notícies, productes i promocions relacionades amb Mas la Coromina i ATO Natura. Per cancel·lar les seves dades personals de la base de dades de Mas la Coromina, cal que enviï un correu electrònic a l’adreça info@maslacoromina.cat o un correu ordinari a Mas la Coromina s/n de Joanetes – La Vall d’En Bas 17176 (Girona).

4. COMPRA I PROCEDIMENT PER A LA COMPRA

4.1 El procediment per contractar els serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web és el següent:

4.1.1. Seleccionar el producte: l’Usuari que vulgui adquirir una activitat o producte ofert al lloc web haurà de fer clic per tal de seleccionar el producte que li interessa a la pàgina. Abans de fer clic al botó “Reserva ara”, l’Usuari podrà consultar la descripció de l’activitat o producte a adquirir. Entre altra informació relativa a les característiques del producte, l’Usuari podrà consultar el preu, així com dates, horaris i comprovar la disponibilitat i característiques del producte. Per seleccionar haurà de fer clic al botó “Reserva ara” si és una activitat haurà de seleccionar dia i hora disponibles en el calendari que ofereix el propi lloc web relatiu a l’activitat en concret.

4.1.2. Cistella/Verificar productes: Un cop seleccionat/s tot/s el/s producte/s, s’aniran afegint a la cistella, i se li mostrarà un resum de la comanda. En cas que vulgui seguir comprant podrà afegir tots els productes a la mateixa cistella. En cas contrari, marcarà el botó “Anar a Caixa”.

4.1.3. Cistella/Detalls de Facturació: A continuació, l’Usuari haurà d’omplir el formulari “Detalls de facturació” amb dades relacionades amb la comanda. Un cop complimentada la informació, l’Usuari podrà, abans de validar, veure un resum de la comanda on s’exposaran totes les dades de la comanda, perquè l’Usuari pugui comprovar-les o, si escau, modificar-les tornant al pas anterior: ” Cistella/Detalls de Facturació”. Si hi ha producte a la comanda, apareixeran les despeses d’enviament segons la població on s’haurà de fer entrega del producte. Un cop verificades totes les dades, haurà de confirmar que ha llegit i accepta aquests termes i condicions, i se li donarà la opció a que se li enviï informació relativa a Mas la Coromina sobre activitats i promocions futures. Finalment haurà de marcar “sol·licitar confirmació”, i d’aquesta manera l’Usuari serà dirigit a la passarel·la de pagament.

4.1.4. Pagament: El pagament es cursarà al mateix moment de finalitzar la compra. L’Usuari podrà seguir comprant un cop finalitzat aquest procés de compra.
Finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà un correu electrònic amb la informació relacionada amb la compra (número de registre de la compra, pagament efectuat, activitats contractades i/o productes comprats,  i informació relativa a l’activitat).

4.1.5. En cas que hi hagi algun problema amb les activitats contractades o productes adquirits, ens posarem en contacte amb el comprador el més aviat possible per a informar-lo de la situació i suggerir-li activitats alternatives que pugui o desitgi contractar o en cas de producte es suggerirà una alternativa o  es procedirà a la devolució de l’import.

4.1.6. Farem tots els esforços possibles per a què no hi hagin canvis en les activitats contractades mitjançant el propi lloc web.

4.1.7 Per a qualsevol informació sobre la compra realitzada, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a info@maslacoromina.cat indicant el número de registre de la compra.

5.FORMES DE PAGAMENT

5.1. Pagament amb tarja de crèdit/dèbit:
Si opta pel pagament amb tarja, no es tramitarà la compra fins que el pagament hagi estat autoritzat per la seva entitat bancària. El pagament en línia amb la tarja de crèdit es realitzarà mitjançant el sistema de seguretat “Secure Socket Layer”, que codificarà les dades bancaries quan siguin transmeses per internet. Per raons de Seguretat, Mas la Coromina verificarà totes les compres realitzades mitjançant tarja bancària. S’acceptaran targes American Express, Maestro, i qualsevol Visa i MasterCard donades d’alta en el sistema de pagament segur Verified by Visa.

6. PREUS

6.1 El preu dels productes ofertats al Lloc Web inclouen, llevat indicació expressa en contra, l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable a Espanya o altres impostos que poguessin ser aplicables i, en tot cas, s’expressaran en la moneda Euro (€).

6.2 El preu i les condicions de les activitats i productes vindrà determinat en el lloc web en el moment de realitzar la contractació. Tot i així, el preu i les condicions de les activitats i productes podran variar en el temps.

7.DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

a)Desistiment visites i activitats

7.a.1 Els Usuaris que comprin una visita o activitat a través del Lloc Web podran desistir de la seva compra realitzada sense necessitat de justificar la seva decisió, conforme la legislació espanyola aplicable. Per exercir aquest dret, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a info@maslacoromina.cat especificant com assumpte “Desistiment” i fent constar el seu nom i cognoms, el concepte i o el número de registre de la compra.

7.a.2 En aquest cas Mas la Coromina li oferirà una altra activitat o una nova data per a complir amb la contractació.

7.a.3 El dret de desistiment es podrà exercir màxim 15 dies abans de la data de l’activitat contractada.

7.a.4 Mas la Coromina es reserva el dret d’admissió, i en particular a negar l’accés a aquells Usuaris que pel seu comportament poguessin alterar la seguretat de les instal·lacions.

7.a.5 Mas la Coromina es reserva el dret a cancel·lar i/o modificar les activitats programades de qualsevol tipus per motius de força major i/o aliens a la seva voluntat i degudament justificats, sense previ avís a l’Usuari i sense que per aquest motiu hi càpiga un dret a indemnització de cap tipus a favor de l’Usuari, amb l’excepció, quan procedeixi, del canvi de dades per a realitzar l’activitat.

b) DESISTIMIENT PRODUCTE

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Mas la Coromina les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a Mas la Coromina que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos.

8.SERVEI POST VENDA

Si té qualsevol incidència, contacti amb el nostre Servei d’Atenció al Client:
Mas la Coromina, telèfon 699 746 752 o pot enviant-nos un correu electrònic a info@maslacoromina.cat i li respondrem el més aviat possible.

9.SERVEIS INTERACTIUS

9.1 Aquest Lloc Web inclou i ofereix un servei interactiu (blog). És per aquest motiu que l’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els nostres serveis de conformitat amb aquestes Condicions i la legislació aplicable. En concret, no publicarà contingut il·lícit en base a la legislació nacional, comunitària o internacional ni contingut que contradigui la bona fe o que incompleixi els drets de tercers (inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial, drets d’imatge, reputació i honor, etc.).

9.2 L’Usuari serà únicament responsable d’aquells materials que ens enviï, pengi o publiqui o posi a disposició del públic en el Lloc Web. Ens concedeix una llicència transferible a tercers, no exclusiva, lliure de drets d’autor, irrevocable i amb abast mundial per utilitzar, reproduir, transformar, comunicar públicament i distribuir aquest contingut als efectes de (i) mostrar-lo a la nostra web o (ii) distribuir-lo electrònicament o per altres mitjans a d’altres usuaris. Sota cap circumstància es podrà atribuir la responsabilitat d’aquest contingut a Mas la Coromina.

9.3 Mas la Coromina no controlem ni supervisem cap contingut d’usuari, llevat que així ho estableixi la legislació aplicable, el tribunal competent o una decisió administrativa. Tanmateix, ens reservem el dret d’eliminar en qualsevol moment qualsevol contingut que pugui incomplir aquestes Condicions o impedir la seva visualització fins que es demostri la titularitat del material en qüestió o la legalitat del mateix.

9.4 Ens reservem el dret d’excloure qualsevol usuari del Lloc Web i els nostres serveis sense previ avís en el cas que aquest usuari incompleixi les presents Condicions.

10.ENLLAÇOS

El nostre Lloc Web inclou enllaços a pàgines d’internet de tercers. No realitzem cap tipus de manifestació ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquests llocs. Així mateix, no tenim cap control sobre els mateixos. Qualsevol contingut de tercers o enllaç a una web de tercers, s’inclou a efectes merament informatius.

11.RESPONSABILITATS

11.1 Llevat que així ho estableixi la legislació aplicable d’obligat compliment, l’ús que es faci del Lloc Web o dels nostres Serveis, inclòs qualsevol contingut, informació o funcionalitat continguda en els mateixos, s’ofereix segons la seva disponibilitat, i sense declaracions o garanties de cap tipus, tan explícites com implícites, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les garanties implícites de comercialitat, idoneïtat per una finalitat determinada i no violació.

11.2 En la mesura que permeti la llei, sota cap circumstància la Societat, les seves afiliades ni els seus patrocinadors seran responsables per qualsevol pèrdua directa o indirecta, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, danys, lucre cessant, pèrdua d’oportunitats de negoci, fons de comerç o reputació, interrupció de l’activitat comercial, errors a l’equip o altres danys o pèrdues derivades de les següents accions o relacionades amb les mateixes: (i) l’ús o la incapacitat d’utilitzar el Lloc Web i el servei;(ii) l’accés no autoritzat a les seves transmissions o dades o la alteració de les mateixes; o (iii) declaracions o comportament de qualsevol tercer en el servei del Lloc Web.


12.INDEMNITZACIÓ

L’Usuari es compromet a indemnitzar a Mas la Coromina, als seus responsables, empleats i socis per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat del seu incompliment de qualsevol de les presents Condicions o de qualsevol llei, norma o reglament aplicable o de qualsevol dels drets de tercers relacionats amb l’ús del Lloc Web i/o dels nostres serveis.


13.CONTACTE I NOTIFICACIONS

L’Usuari que hagi donat consentiment a rebre informació de Mas la Coromina es compromet a rebre els nostres correus electrònics relacionats amb el Lloc Web i els serveis de Mas la Coromina. No facilitarem la seva adreça de correu electrònic a cap tercer. Podrem posar-nos en contacte amb l’Usuari per oferir-li informació i enviar-li notificacions de servei, o quan així ho estableixi la llei. Per el present, l’Usuari reconeix i consent que aquestes notificacions seran efectives en el moment en que les publiquem al Lloc Web o les hi fem arribar per correu electrònic. Si no ens proporciona informació precisa, no podem assumir cap tipus de responsabilitat en el cas que no puguem notificar-li.


14.NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.


15.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquestes Condicions Generals es basen en la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confiança Online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat on-line, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confiança Online, encarnat al Jurat de la Publicitat i en la Junta Arbitral Nacional de Consum.
Per a més informació consulti l’apartat de Política de Privacitat i Avís legal.

MAS LA COROMINA – Tel. 699 746 752info@maslacoromina.cat